Skip to main content
x

Bachelor of Science in de biologie

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Dutch

Duration 6 semesters
Cost € 113.20 - € 961.90 / jaar

Biologie is de studie van het 'leven' in al zijn diversiteit en organisatieniveaus. Levende systemen zijn zeer complex. De studie vereist dan ook een goede kennis van verschillende deeldisciplines van de biologie. Er is veldwerk maar ook veel laboratoriumwerk, afhankelijk van de specialisatie die je kiest.

Inhoud

Biologie is de studie van het ‘leven’ in al zijn diversiteit en organisatieniveaus. Levende systemen, zij het een cel, een embryo of een ecosysteem, zijn zeer complex. De studie ervan vereist dan ook een goede kennis van verschillende deeldisciplines van de biologie, gaande van fysiologie, cel- en ontwikkelingsbiologie, taxonomie, populatiebiologie, tot ecosysteem, ecologie en natuurbehoud. De opleiding brengt je figuurlijk (en soms ook letterlijk) naar woestijnen, poolgebieden, wouden, zeeën en vele andere vertrouwde en minder vertrouwde plaatsen. Op alle mogelijke plekken van onze planeet komt immers een grote diversiteit aan levensvormen en ecosystemen voor. Maar biologie speelt zich evenzeer in het laboratorium af, achter een microscoop of met ingewikkelde meetapparatuur. Als fundamentele wetenschap is Biologie tegelijk diepgaand én holistisch. Fundamentele concepten, processen en onderliggende mechanismen worden bestudeerd. Als bioloog werk je vaak zeer nauw samen met andere wetenschappelijke en toegepaste disciplines, zoals biochemie en biotechnologie, chemie, geografie of geologie.

Voor wie

Als bioloog ben je gefascineerd door het ontstaan van het leven en de evolutie die resulteerde in de diversiteit, de complexiteit en het functioneren van levende systemen. Je hebt een brede belangstelling voor de exacte wetenschappen en fundamenteel onderzoek, je kunt goed observeren, en je beschikt over de nodige handigheid om laboratoriumexperimenten te leren uitvoeren en/of veldwerk te verrichten. Je kunt de opleiding biologie vanuit veel vooropleidingen aanvatten: alle vakken worden immers gradueel opgebouwd en starten met de basisprincipes in het eerste bachelorjaar. Een sterke interesse in biologie en wetenschappen in het algemeen is je belangrijkste troef.

Structuur

Bachelor

Fundamentele kennis over de levende materie veronderstelt o.a. inzicht in biochemische, fysiologische en moleculaire eigenschappen. Om die te bestuderen doen wetenschappers een beroep op wetmatigheden en technieken uit de chemie, de fysica en de wiskunde. In het eerste jaar wordt er dan ook veel aandacht geschonken aan die fundamentele basisvakken om alle studenten op hetzelfde niveau te brengen met voldoende brede inzichten in de biologische diversiteit, bouwplannen en processen. Vanaf het tweede jaar komen bijna enkel biologisch georiënteerde vakken aan bod. In het derde jaar staat een bachelorproef op het programma onder de vorm van een zelfstandig projectwerk van vijf weken. Door die opdracht ondervind je zelf wat wetenschappelijk onderzoek uitvoeren echt betekent. In het derde jaar kun je ook kiezen om gedurende een semester vakken te volgen in het buitenland.

Er is een beperkte keuzemogelijkheid: in het derde jaar kies je tussen het traject biologie of het traject onderwijs. Na het traject onderwijs kun je rechtstreeks instromen in de educatieve master. Tijdens de bacheloropleiding komen de verschillende biologische disciplines aan bod, met het oog op specialisaties die vooral in de masteropleiding worden uitgewerkt. Een opleiding biologie omvat uiteraard niet alleen theorie; de praktijk is minstens even belangrijk! Je brengt al in het eerste jaar meer dan de helft van je tijd door in het practicum en het laboratorium. Tijdens praktische oefeningen en werkcolleges wordt onder begeleiding in kleine groepen gewerkt. Je raakt vertrouwd met experimenten en wetenschappelijke observatie, en je studeert op die manier ook al een deel van de theoretische kennis door die in de praktijk te brengen. Er zijn ook velduitstappen gepland net zoals dag- en weekverblijven in Vlaamse en Noord-Franse natuurreservaten.

Master

De Master in Biology wordt (grotendeels) in het Engels gedoceerd. Op die manier word je voorbereid op het internationale aspect van het werkveld en leer je het Engelstalig jargon kennen, maar vooral ook toepassen. In de masteropleiding maak je twee keuzes voor verdere specialisatie: via de minor en de major. De minor is een verbredend traject dat je voorbereidt op een loopbaan in het onderzoek of het bedrijfsleven. Je hebt de keuze uit: minor Onderzoek of minor Bio-inspired innovation and sustainability. Afhankelijk van de gekozen minor, kies je in het eerste masterjaar ook een major. De major geeft een verdiepend en geïntegreerd inzicht in de drie grote onderzoeksgebieden die gedragen worden door de onderzoeksexpertise aanwezig binnen de UGent en laten je toe om je in één van die onderzoeksdomeinen te specialiseren. In combinatie met de minor Onderzoek heb je de keuze uit de majors: Biodiversiteit en evolutionaire biologie; Global Change ecologie; Functionele biologie.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Arbeidsmarkt

Vroeger vond je biologen vooral in het onderzoek en het onderwijs. Nu tref je ze in zowat alle sectoren van de arbeidsmarkt aan. Zo waardeert de bedrijfswereld de brede wetenschappelijke kennis van biologen, evenals hun kwaliteiten voor het uitvoeren van onderzoek. En daarnaast is er uiteraard de groeiende markt binnen de sector milieu. Het wetenschappelijk onderzoek blijft voor afgestudeerden voorlopig de belangrijkste afzetmarkt; zowat de helft van de afgestudeerden vindt hier een baan. De overheid en de privésector bieden elk voor 20% van de afgestudeerden een job. Onderwijs ten slotte biedt werk aan 10% van de afgestudeerden.

Structural components
Internship/Workplace experience
Practical/Field work

Application procedure

Please apply via the website: https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-science-in-de-biologie/2022

Learning outcomes

Competence field 1: Competence in one or more scientific disciplines

 1. Understanding of basic concepts, processes, models and theories within the different subdisciplines in biology, such as biodiversity, ecology, functional biology and evolutionary biology.
 2. Has a good perception of the interdisciplinary nature of scientific disciplines (mathematics, chemistry, physics, geology) within biology.
 3. Manages to perform the basic practical skills from the different subdisciplines within biology, as performed in the field or in the lab.
 4. Manages to perform basic practical skills from other sciences, as they are applicable to biological sciences.
 5. Integrates multidisciplinary knowledge and skills when addressing biological questions.

Competence field 2: Scientific competence

 1. Can link and understand the fundamental ecological and evolutionary interactions between organisms and their environment.
 2. Can formulate, with guidance, research questions that rely on current theories and models within biological sciences.
 3. With guidance, can initiate problem oriented and empirical biological research, and manages to complete that with success.
 4. Applies methods for acquiring and analysing of biological data (e.g. statistics).
 5. Integrates international scientific literature when addressing biological questions.

Competence field 3: Intellectual competence

 1. Integrates and implements acquired knowledge in a critical and creative manner to tackle biological questions.
 2. Can address in a logical and efficient way biological questions and investigate them experimentally.
 3. Demonstrates an attitude of being research minded, with the necessary critical look at developments within biology, and further improves knowledge and skills through self-sustained consulting of scientific (biological) literature.
 4. Can extract relevant information (scientific problem, methods, results, …) from biological literature.

Competence field 4: Competence in collaboration and communication

 1. Applies correctly biological-scientific nomenclature and terminologies.
 2. Reports and communicates in a structured manner the results of personal research, in the language of the training.
 3. Functions in a team to perform biological assignments in an organised manner.
 4. Reports and communicates in an organised fashion relevant information (scientific problem, methods and results) from biological literature in the language of the training.

Competence field 5: Competence in social responsibility

 1. Is aware of research ethics related to the use and collecting of living organisms.
 2. Understands the ethical and societal implications of biological research.
 3. Understands the implications of societal evolutions on living organisms and their ecosystem.

Competence field 6: Professional competences

 1. Knows the possibilities for continued education at master level in Biology or associated disciplines.

ISCED Categories

Biology
Ecology