Skip to main content
x

Eten en gegeten worden in de zee: van bacterie tot consument

 - 
25 November 2021

Dutch

Kortrijk, BE

De blauwe planeet: nieuwe inzichten in functie van een duurzaam gebruik van de zee en haar grondstoffen

In deze lessenreeks wordt inzicht gegeven in het belang van mariene voedselwebben en biodiversiteit, hoe mariene ecosystemen worden bedreigd door menselijke activiteiten en welke kennis er noodzakelijk is om een duurzaam beheer van de zee te waarborgen.

Eten en gegeten worden in de zee: van bacterie tot consument - Donderdag 25 november 2021, Prof. Marleen De Troch

De grote biodiversiteit van organismen in de zee vraagt ook een goede organisatie. Hoe leven deze organismen samen en hoe beïnvloeden ze elkaar? Hoe vergaren ze de noodzakelijk energie uit bepaalde voedselbronnen? Oorspronkelijk werd gedacht dat de ene soort de ander opeet en dat alle soorten kunnen ondergebracht worden in een voedselketen. De werkelijkheid blijkt echter veel complexer te zijn. Aan de hand van o.a. voedingsexperimenten en maaganalyses werd aangetoond dat organismen georganiseerd zijn in een complex voedselweb. Hierin worden sommige voedselbronnen door meerdere organismen gebruikt en kan er bijvoorbeeld competitie ontstaan. Een goed inzicht in de interacties tussen organismen in mariene voedselwebben is essentieel om het functioneren van deze ecosystemen beter te begrijpen. Er wordt intensief onderzoek verricht naar mariene voedselwebben en de potentiële impact van een biodiversiteitcrisis en de toenemende druk van de mens op deze voedselwebben.

In deze voordracht zal bijzondere aandacht besteed worden aan de positie van bodemdieren in het mariene voedselweb. Het voorgesteld onderzoek richt zich vooral op roeipootkreeftjes (Copepoda) omdat ze zeer overvloedig aanwezig zijn in mariene sediment en ze een sleutelrol vervullen aan de basis van het voedselweb, waarbij ze energie doorgeven van bacteriën en kiezelwiertjes naar vissen en dus finaal ook de mens. Hun voedingsecologie wordt in detail onderzocht aan de hand van labo- en veldexperimenten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van vetzuren die als biomarkers toelaten om het opgenomen voedsel te traceren in deze bodemdieren. Deze presentatie zal inzicht verschaffen in het algemeen functioneren van mariene ecosystemen en zijn bedreigingen.

Inschrijven voor de wetenschappelijke nascholing UGent Campus Kortrijk

  • Inschrijvingen voor deze editie worden aanvaard vanaf 23 augustus 2021 (14u.) tot uiterlijk 20 september 2021, behoudens de maximum capaciteit voordien is bereikt. 
  • 30 euro per persoon
  • Elektronisch inschrijven via volgende link of www.ugent.be/wetenschappelijke-nascholing
  • Lidkaart: Begin oktober ontvangt u uw lidkaart. Gelieve uw lidkaart mee te brengen naar elke lezing. Indien u uw lidkaart niet kan voorleggen kan men u de toegang weigeren

Praktische informatie

  • Locatie: Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
  • Namiddag: 14.00 uur – 16.00 uur
  • De maatregelen ifv Covid-19 die op het ogenblik van kracht zijn kan u terugvinden via volgende link of www.ugent.be/nl/opleidingen/levenslang-leren/nascholing

Files/Documents