Skip to main content
x

Menselijke invloeden op mariene voedselwebben: over klimaatverandering, habitatfragmentatie en microplastics

 - 
02 December 2021

Dutch

Kortrijk, BE

De blauwe planeet: nieuwe inzichten in functie van een duurzaam gebruik van de zee en haar grondstoffen

In deze lessenreeks wordt inzicht gegeven in het belang van mariene voedselwebben en biodiversiteit, hoe mariene ecosystemen worden bedreigd door menselijke activiteiten en welke kennis er noodzakelijk is om een duurzaam beheer van de zee te waarborgen.

Menselijke invloeden op mariene voedselwebben: over klimaatverandering, habitatfragmentatie en microplastics - Donderdag 2 december 2021, Prof. Tom Moens

“Mariene ecosystemen in gevaar? Over klimaatverandering, microplastics en andere menselijke invloeden met voorspelbare en minder voorspelbare gevolgen.”

Mariene milieus beslaan niet enkel ongeveer 70% van het aardoppervlak en herbergen een groot deel van de biodiversiteit op aarde, ze leveren ook heel wat ecosysteemdiensten die van groot belang zijn voor de mens. De totale economische waarde daarvan wordt wereldwijd geschat op ca. 50 biljoen € per jaar! Ondanks dit enorme economische belang van mariene milieus voor de mens, worden diezelfde milieus vaak ernstig beïnvloed door menselijke factoren. Klimaatverandering en vervuiling zijn daarbij wellicht de bekendste voorbeelden. Om de gevolgen van dergelijke invloeden op mariene ecosystemen te kunnen inschatten, wordt heel wat onderzoek verricht naar de responsen van individuele soorten. Minder vaak wordt ook gekeken naar de effecten op complexere systemen, waarin de interacties tussen verschillende soorten en/of de effecten op ecosysteemdiensten worden bestudeerd.

In deze lezing wordt aan de hand van concrete onderzoeksvoorbeelden aangetoond hoe een correct begrip van de menselijke impact op mariene ecosystemen nood heeft aan onderzoek naar de interacties tussen soorten in een gemeenschap. Zo kan de respons van benthische (= bodemleven) gemeenschappen op klimaatverandering bepaald worden door een onverwachte gedragsverandering van één of enkele kernsoorten en de daaruit voortvloeiende effecten op de rest van de gemeenschap en op ecosysteemfuncties.

Microplastics beïnvloeden niet enkel de ‘fitness’ van individuele soorten, maar ook hun gedrag, en daardoor de roofdier-prooiïnteracties waarin ze betrokken zijn. En wanneer de mens zijn voetafdruk op het klimaat wil inperken, worden kustecosystemen ingrijpend veranderd door de ontplooiing van windmolenparken, maar ook hier zijn de gevolgen niet altijd zoals voorspeld.

 

Inschrijven voor de wetenschappelijke nascholing UGent Campus Kortrijk

  • Inschrijvingen voor deze editie worden aanvaard vanaf 23 augustus 2021 (14u.) tot uiterlijk 20 september 2021, behoudens de maximum capaciteit voordien is bereikt. 
  • 30 euro per persoon
  • Elektronisch inschrijven via volgende link of www.ugent.be/wetenschappelijke-nascholing
  • Lidkaart: Begin oktober ontvangt u uw lidkaart. Gelieve uw lidkaart mee te brengen naar elke lezing. Indien u uw lidkaart niet kan voorleggen kan men u de toegang weigeren

Praktische informatie

  • Locatie: Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
  • Namiddag: 14.00 uur – 16.00 uur
  • De maatregelen ifv Covid-19 die op het ogenblik van kracht zijn kan u terugvinden via volgende link of www.ugent.be/nl/opleidingen/levenslang-leren/nascholing

Files/Documents