Skip to main content
x

Bachelor of Science in de geologie

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Dutch

Duration 6 semesters
Cost € 113.20 - € 961.90 / jaar

Geologie mag niet verward worden met geografie. Geografie bestudeert de oppervlakte van de Aarde, geologen gaan op onderzoek naar dieper liggende structuren. In de buitenste honderd kilometer van de Aarde vinden allerlei processen plaats die een effect kunnen hebben aan de aardoppervlakte.

Inhoud

Geologie vind je niet terug in het lessenpakket van het secundair onderwijs. Wel komen bepaalde geologische onderwerpen aan bod in de lessen aardrijkskunde: Hoe is het leven op aarde tot stand gekomen? Waar komen de bergen vandaan? Hoe zijn olie, gas en verertsingen ontstaan? Om op die vraag een antwoord te krijgen, kom je terecht bij de studie van de geologie. Geologie wordt vaak verward met geografie. Geografen of aardrijkskundigen bestuderen het oppervlak van de Aarde. Geologen besteden aandacht aan de structuur van de Aarde op grotere diepte, omdat daar allerlei processen plaatsvinden die aan de oppervlakte bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen of aardbevingen kunnen veroorzaken. Geologen duiken zelfs nog dieper de Aarde in en proberen door te dringen tot de kern van de planeet. Ze bestuderen daarbij processen die zich miljoenen of miljarden jaren geleden hebben afgespeeld. De geologische kennis heeft zeer veel praktische invalshoeken: delfstoffen opsporen (olie, water, ertsen), natuurrampen begrijpen en voorspellen (aardbevingen, vulkaanuitbarstingen), de bodem beschermen en saneren, en vele andere.

Voor wie

Als geologiestudent heb je een ruime interesse voor mens en natuur. Je hebt tijdens je secundair onderwijs een goede wiskundig-wetenschappelijke vorming gehad. Voorkennis van geologie is niet vereist. Je moet wel rekening houden met enkele fysieke vereisten vermits je veel veldwerk verricht. Soms kan kleurenblindheid een handicap zijn bij de studies: mineralen identificeren, microscopen gebruiken, geologische kaarten interpreteren … vereisen het werken met kleuren en tinten. Een goed ruimtelijk inzicht is ook wenselijk. Drie- zelfs vierdimensionaal denken (tijd) is namelijk één van de basisgedachten in de geologie. Maar handicaps zijn er om overwonnen te worden. Belangrijk is om er zo vroeg mogelijk over te spreken, zodat oplossingen gezocht kunnen worden.

Structuur

Bachelor

Het programma van het eerste en het tweede jaar geeft je een basisvorming, waarin veel ruimte gemaakt wordt voor vakken als wiskunde, fysica, chemie en biologie. Naast de basiswetenschappen staan er al vanaf het eerste jaar typisch geologische vakken op het programma. Vanaf het tweede jaar wordt het pakket geologische vakken uitgebreid. In het derde jaar kun je kiezen voor het traject geologie dat je kunt invullen met o.a. een bachelorproject (een stage in een bedrijf of een wetenschappelijke instelling). Je kunt ook een ruimere terreinervaring opdoen te land of ter zee. Daarnaast kun je opteren voor het traject onderwijs waarna je rechtstreeks kunt instromen in de aansluitende educatieve masteropleiding. Het derde jaar biedt ook de mogelijkheid tot een studie aan een andere universiteit in Europa. Je kunt met je buitenlandervaring ook wachten tot in je masteropleiding.
Na de bachelor kies je tussen een Nederlandstalige master en een Engelstalige master.

Master

In de Nederlandstalige Master in de geologie heb je de keuze uit twee majors. ‘Bekkens en orogenen’ legt enerzijds de klemtoon op de sedimentaire processen, de dynamica van oceanen en klimaten en de evolutie van de biosfeer, met micropaleontologie in een sleutelrol. Anderzijds komen ook de petrologische en geofysische aspecten aan bod. Voor beide studiegebieden is een veldstage geprogrammeerd. ‘Grondwater en minerale rijkdommen’ legt de focus op de fundamentele en toegepaste studie van natuurlijke rijkdommen en grondwater en de finaliteit ligt in een duurzaam beheer en bescherming van die vitale bronnen. Naast de majors worden in de master de minor Professionalisering aangeboden. Dit verbredend traject bereidt je voor op een loopbaan in het bedrijfsleven (via een stage).
Er is ook een Engelstalige Master in Geology. Die is voornamelijk onderzoeksgericht. Er is keuze uit vier majors. Naast de twee majors die ook in de Nederlandstalige opleiding worden aangeboden kies je uit de majors ‘geodynamics and georesources’ en ‘surface processes and paleoenvironments’. Je hebt ook ruim de mogelijkheid tot verbreding en verdieping via extra keuzevakken en de masterproef.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Arbeidsmarkt

Er is een reële vraag naar geologen, in binnen- en buitenland. De brede wetenschappelijke basisopleiding biedt heel wat mogelijkheden om niet alleen in het specifieke werkveld van de geologen maar ook daarbuiten gewaardeerd te worden. Een eerste categorie van afgestudeerden komt in de milieusector terecht: de bodem- en waterdecreten eisen steeds meer expertise. Ook andere takken van de industrie trekken geologen aan: de petroleumexploratie, de diamantnijverheid, de bouwsector … Dat soort werk gaat veelal gepaard met een langdurig verblijf in het buitenland. Een tweede deel van de afgestudeerde geologen vindt een job in het onderzoek aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Een derde groep komt terecht in overheidsdiensten en onderwijs. Voor de overheid gaat het om onderzoek voor de watervoorziening, afvalverwerking en vooronderzoek voor belangrijke bouwwerken, opsporen van afval in de bodem …

Structural components
Internship/Workplace experience

Application procedure

Please apply via the website: https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-science-in-de-geologie/2022

Learning outcomes

Competence field 1: Competence in one or more scientific disciplines

 1. Exploration: understand the basic concepts of the structure and evolution of the Earth, the evolution of Life and mineral components. Have an insight into the cohesion between the sub-areas of Earth Science such as the functioning of Earth and Life as one connected system.
 2. Widening: have an insight into supporting sciences: chemistry, physics, mathematics, biology and geography
 3. Have an insight into methods, analysis and techniques in science (field and laboratory), in theories, reference frameworks and models (also 4D). Have a constant attitude of absolute safety assurance.
 4. Explore the borders of knowledge: have an insight into the presuppositions in approximation and in the uncertainty and ambiguity of results in science.

Competence field 2: Scientific competence

 1. Find your way around international literature in order to delve into a topic.
 2. Demonstrate curiosity and a drive for exploration in order to discover new perspectives (curiosity drive).
 3. Creatively design experiments starting from an initial hypothesis and newly discovered perspectives.
 4. Respond flexibly to tasks during practical lessons, field internships and project work and have the ability to initiate problem-based research.

Competence field 3: Intellectual competence

 1. Dare to think: take an independent and critical position about scientific knowledge both with abstract and concrete problems.
 2. Structured thinking: learn how to define and articulate problems, focus thinking on solving problems.
 3. Have the ability to think spatially, to zoom in and out of a three dimensional space (helicopter view) and to make the step towards a four dimensional thinking space.
 4. Demonstrate openness to new ideas and developments.

Competence field 4: Competence in collaboration and communication

 1. Have the ability to report and critically discuss your own literature research and simple experiments in a forum of fellow students both individually and in a group.
 2. Take initiative in a testable manner and create confidence in your own ideas and suggestions.
 3. Take responsibility during educational activities and field internships.

Competence field 5: Competence in social responsibility

 1. Appreciate where science, and more specifically Geology, fits into society.
 2. Assimilate the principles of ethics and socially acceptable behaviour.
 3. Pay attention to the historical development of geological thinking.
 4. Demonstrate social engagement, be environmentally conscious and show interest in sustainable development.

Competence field 6: Professional competences

 1. Be in touch with the industrial and broader scientific real world.
 2. Demonstrate professional behaviour through entrepreneurship, enthusiasm, involvement, accuracy, a drive for balance between competition and cooperation, tenacity and independence.

ISCED Categories

Marine Geology